Podstawowa a okręgowa stacja kontroli pojazdów. Na czym polega różnica?

Aby legalnie jeździć po polskich drogach, musimy posiadać ważny przegląd rejestracyjny naszego samochodu czy motocykla. A do tego konieczne są okresowe badania techniczne, przeprowadzane przez stacje kontroli pojazdów. Cel takiego badania stanowi ocena stanu pojazdu, na podstawie której zostanie on dopuszczony (lub nie) do dalszego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Podczas przeglądu rejestracyjnego diagności zwracają uwagę przede wszystkim na sprawność układu hamulcowego, kierowniczego i wydechowego, jak również na stan zawieszenia, oświetlenia i ogumienia pojazdu. Na ostateczny wynik wpływ może mieć także stan karoserii i szyb, a w przypadku samochodów napędzanych gazem sprawdzona zostanie dokładnie instalacja LPG. Jeśli badanie wypadnie pozytywnie, możemy spokojnie wracać na drogę. Jeżeli jednak wykryte zostaną usterki, ze względów bezpieczeństwa diagnosta nie podbije dowodu rejestracyjnego aż do momentu ich usunięcia.

Podstawowe i okręgowe stacje kontroli pojazdów 

W naszym kraju funkcjonują dwa rodzaje stacji kontroli pojazdów. Co je odróżnia? Zakres badań, jakie mogą przeprowadzić. Podstawowe stacje kontroli sprawdzać mogą pojazdy, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. W tym także, co istotne, samochody z instalacją LPG. Stacje okręgowe natomiast badają wszystkie pojazdy, bez względu na ich masę – a zatem także autobusy i ciężarówki, których stacja podstawowa nie sprawdzi.

Na tym nie koniec. Jeśli potrzebujemy wykonać badanie techniczne samochodu powypadkowego albo skierowanego na kontrolę przez policję, powinniśmy odwiedzić stację okręgową. Podobnie jak w przypadku oceny zgodności warunków technicznych pojazdu zabytkowego. Okręgowe stacje kontroli, w odróżnieniu od podstawowych, oferują również wykonanie badań dodatkowych, którym podlegają na przykład taksówki albo samochody służące do nauki jazdy.

Wróć