Jakie czynności obejmuje przegląd rejestracyjny?

Przegląd rejestracyjny to obowiązkowy proces, który musi przejść każdy właściciel pojazdu w Polsce. Warto zatem wiedzieć, jakie czynności są wykonywane podczas takiego przeglądu i co może być przyczyną negatywnego wyniku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, aby ułatwić Państwu przygotowanie do wizyty na stacji diagnostycznej.

Badanie techniczne pojazdu

Podczas przeglądu rejestracyjnego diagnosta ocenia stan techniczny pojazdu, aby upewnić się, że jest on zgodny z przepisami i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. W trakcie badania sprawdzane są m.in. układ hamulcowy, zawieszenie, oświetlenie oraz ogólna kondycja pojazdu. Diagnosta sprawdza także, czy auto nie posiada żadnych wycieków płynów eksploatacyjnych, czy też nieznacznych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczne użytkowanie.

Dokumentacja i wyposażenie pojazdu

W trakcie przeglądu rejestracyjnego oceniane są również dokumenty pojazdu oraz jego wyposażenie. Diagnosta sprawdza, czy wszystkie wymagane dokumenty są aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Należy mieć ze sobą dowód rejestracyjny oraz polisę OC. Ponadto, podczas badania oceniane jest wyposażenie pojazdu, takie jak gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy. Warto upewnić się przed wizytą na stacji diagnostycznej, że wszystkie te elementy są obecne i spełniają wymagane normy.

Emisja spalin i hałas

Kolejnym aspektem przeglądów rejestracyjnych w Gliwicach jest kontrola emisji spalin oraz poziomu hałasu generowanego przez pojazd. Diagnosta sprawdza, czy emisja spalin jest w granicach dopuszczalnych norm dla danego typu pojazdu oraz czy układ wydechowy nie posiada żadnych uszkodzeń. Dodatkowo, kontrolowany jest poziom hałasu generowany przez silnik oraz układ wydechowy - nie może on przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tych obszarach, pojazd może nie przejść przeglądu rejestracyjnego.

Wróć