Czym zajmują się stacje kontroli pojazdów?

Podstawowym zadaniem stacji kontroli pojazdów jest przeprowadzanie badań diagnostycznych, niezbędnych do rejestracji każdego pojazdu oraz do przedłużenia jej ważności.

Obowiązek ten zapisany jest w artykule 81 Kodeksu Drogowego, zaczynającym się od słów: „Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego”. Stacje dokonują przeglądów wszystkich pojazdów poruszających się po drogach, w tym:

 • motocykli i motorowerów,
 • pojazdów zasilanych gazem,
 • pojazdów powypadkowych,
 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
 • pojazdów skierowanych na badania przez organy kontroli ruchu drogowego.

Co podlega sprawdzeniu na stacji kontroli pojazdów?

Celem badania technicznego jest ocena stanu pojazdu, na podstawie której zostanie on dopuszczony do uczestnictwa w ruchu drogowym. Albo dopuszczony nie zostanie, gdy poziom eksploatacji podzespołów albo ich uszkodzenia sprawiają, że samochód stanowiłby zagrożenie na drodze. Podczas przeglądu sprawdzane są więc takie elementy jak:

 • działanie świateł,
 • stan ogumienia,
 • stan szyb,
 • stan karoserii,
 • działanie układu hamulcowego,
 • działanie amortyzatorów,
 • poziom czystości spalin,
 • ryzyko wycieku płynów eksploatacyjnych,
 • legalizacja zbiornika gazowego.

Co się dzieje, kiedy auto nie przejdzie przeglądu?

Jeżeli badanie na stacji kontroli pojazdów wypadnie pozytywnie, możemy zaraz wracać na drogę. Kiedy jednak wykryte zostaną usterki, diagnosta nie podbije dowodu rejestracyjnego. Jeśli będą to usterki potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu, ale niewykluczające pojazdu z ruchu drogowego, otrzymamy zaświadczenie o tym, co musimy naprawić w ciągu dwóch tygodni. Po przeprowadzeniu napraw, będziemy musieli powtórzyć badanie elementów, które nie przeszły przeglądu. Natomiast w przypadku awarii, które przez diagnostę uznane zostaną za tworzące poważne zagrożenie, pojazd zostanie wykluczony z ruchu i nie będziemy mogli usiąść za kierownicą nawet po to, aby dowieźć go do warsztatu.

Wróć